Avelsrådet

– Utdrag ur avelsrådets rekommendationer –

”Många värdefulla hoppston som bör sättas i avel

Inom hopphästaveln har vi det ovanligt väl förspänt med många ston i sport och avel efter sådana internationella storheter som Cortez, Robin Z, Irco Marco och Irco Mena. Det är ytterst angeläget att bra ston efter dessa hingstar och efter Turban Rose nu sätts in i aveln. Ifråga om stona efter Robin Z, Irco Marco och Turban Rose synes det i många fall vara befogat att använda lite mer högställda hingstar med fullblodsinslag och god halsansättning. Exempel på sådana hingstar är de med Landgraf nära i stammen, såsom Landlord, Leuthen, Roderik och Quite Easy. Den senare otroligt välstammade sonen till Quidam de Revel hade en liten, men osedvanligt bra första årgång i Danmark och som gav eko vid årets Herning-gala.

Av yngre internationellt framgångsrika hingstar med lämplig typ och lovande unghästar efter sig synes Cardento (e. Capitol) och Cortus (e. Cantus) vara mycket intressanta för vår avel. Robin Z är, som numera ensam ”matador”, självfallet oerhört viktig att utnyttja även fortsättningsvis. För bästa resultat bör han användas till lätta ston. I övrigt har vi en hel rad framstående hopphingstar som kan förväntas föra aveln framåt: Everest (e. Nimmerdor), och Feliciano (e. Irco Marco) hör till de mest meriterade. Man bör dock beakta att de ibland ger hästar av lite lågställd typ.

Till det mindre slaget, men ”naggande goda” individer för hoppsporten hör hingstarna Iowa** (e. Libero H), Non Stop R (e. Lux Z) och i Unghäst VM meriterade svenskuppfödningen Nostradamus (e. Nocturne).”

För Avelsrådet och Avelsvärderingsnämnden

Jan Philipsson & Karl-Henrik Heimdahl

Ladda ner sidan som PDF → Avelsradet